Producenci
Polityka Prywatności w naszym sklepie internetowym

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Uwzględniając fakt iż w ramach naszej współpracy wykorzystuje się dane osobowe ARTIM Jolanta Aziewicz, ul. Pieczewska 4/12, 10-687 Olsztyn, NIP: 7391029967 niniejszym informuję Państwa o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ARTIM Jolanta Aziewicz, ul. Pieczewska 4/12, 10-687 Olsztyn, NIP: 7391029967 zwana dalej z nazwy lub jako „Administrator".

Dane osobowe będą przetwarzane przez ARTIM Jolanta Aziewicz w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b l it. c RODO* w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Zakres danych: dane niezbędne do zawarcia umowy / realizacji zamówienia/.

Dane osobowe będą przetwarzane przez ARTIM Jolanta Aziewicz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ARTIM Jolanta Aziewicz tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu: marketingu produktów lub usług własnych (tj ARTIM Jolanta Aziewicz, ul. Pieczewska 4/12, 10-687 Olsztyn, NIP: 7391029967), organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług i dostarczonych towarów, co oznacza iż ARTIM Jolanta Aziewicz nie będzie tych danych udostępniał inaczej jak na potrzeby realizacji umowy / Państwa zamówienia/.

Dane osobowe będą też przetwarzane przez ARTIM Jolanta Aziewicz na podstawie odrębnej zgody** tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przekazywania klientowi informacji o zmianach Umowy, w tym np. Regulaminu / Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy /realizacji zamówienia/ oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres prowadzonej współpracy lub obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych ARTIM Jolanta Aziewicz na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane w celu w jakim zgodę wyrażono do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych dla celów marketingu Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Dane nie będą profilowane automatycznie, Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Równocześnie informujemy iż mając na uwadze wykonanie umowy / realizację Państwa zamówień/ dane mogą być przekazane do następujących kategorii: podmioty współpracujące przy wykonaniu wiążącej nas umowy / realizacji zamówienia/ w tym lecz nie wyłącznie firmy świadczące usługi logistyczne, usługi badań jakości, usługi audytorskie.

Przysługują Państwu w szczególności następujące prawa: (1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, (2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, (3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, (4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, (5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, (6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu, (7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, (8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), (9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na przetwarzaniu danych. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt bezpośrednio z ARTIM Jolanta Aziewicz lub poprzez e-mail: info@fotoartim.com, sklep@playback-artim.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną z ARTIM Jolanta Aziewicz, ul. Pieczewska 4/12, 10-687 Olsztyn, NIP: 7391029967

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

** Formularz zgody otrzymają Państwo na żądanie i może być on pobrany bezpośrednio od naszego pracownika / doradcy żywieniowego/ a także przesłany w formie elektronicznej .

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl